دستگاه قهوه ساز 800w

می 4, 2018
دستگاه قهوه ساز Kaffee Partner 800w

دستگاه قهوه ساز Kaffee Partner 800w

دستگاه قهوه ساز Kaffee Partner 800w دستگاه قهوه ساز Kaffee Partner 800w قدرت دستگاه قهوه ساز: 800w فشار پمپ 3/5bar دارای قوری قهوه دستگاه قهوه ساز رنگ […]