دستگاه قهوه ساز 1470w

می 4, 2018
دستگاه قهوه ساز بدنه استیل 1470w

دستگاه قهوه ساز بدنه استیل 1470w

دستگاه قهوه ساز بدنه استیل 1470w دستگاه قهوه ساز بدنه استیل 1470w قدرت دستگاه قهوه ساز : 1470 W بدنه استیل مخزن آب 1/25 لیتر دستگاه قهوه […]
می 4, 2018
دستگاه قهوه ساز Kaffee Partner 1470w

دستگاه قهوه ساز Kaffee Partner 1470w

دستگاه قهوه ساز Kaffee Partner 1470w دستگاه قهوه ساز Kaffee Partner 1470w قدرت دستگاه قهوه ساز : 1470 w مخزن آب: 1/2 لیتر مخزن شیر: 700 […]