kaffee-partner

می 4, 2018
دستگاه قهوه ساز چند کاره تمام اتوماتیک

دستگاه قهوه ساز چند کاره تمام اتوماتیک

دستگاه قهوه ساز چند کاره تمام اتوماتیک دستگاه قهوه ساز چند کاره تمام اتوماتیک مزایای دستگاه قهوه ساز چند کاره Kaffee Partner – دستگاه قهوه ساز […]
می 4, 2018
دستگاه قهوه ساز Kaffee Partner 800w

دستگاه قهوه ساز Kaffee Partner 800w

دستگاه قهوه ساز Kaffee Partner 800w دستگاه قهوه ساز Kaffee Partner 800w قدرت دستگاه قهوه ساز: 800w فشار پمپ 3/5bar دارای قوری قهوه دستگاه قهوه ساز رنگ […]
می 4, 2018
دستگاه قهوه ساز بدنه استیل 1470w

دستگاه قهوه ساز بدنه استیل 1470w

دستگاه قهوه ساز بدنه استیل 1470w دستگاه قهوه ساز بدنه استیل 1470w قدرت دستگاه قهوه ساز : 1470 W بدنه استیل مخزن آب 1/25 لیتر دستگاه قهوه […]
می 4, 2018
دستگاه قهوه ساز Kaffee Partner 1470w

دستگاه قهوه ساز Kaffee Partner 1470w

دستگاه قهوه ساز Kaffee Partner 1470w دستگاه قهوه ساز Kaffee Partner 1470w قدرت دستگاه قهوه ساز : 1470 w مخزن آب: 1/2 لیتر مخزن شیر: 700 […]
می 4, 2018
دستگاه قهوه ساز Kaffee Partner 1050w

دستگاه قهوه ساز Kaffee Partner 1050w

دستگاه قهوه ساز Kaffee Partner 1050w دستگاه قهوه ساز Kaffee Partner 1050w قدرت دستگاه قهوه ساز :  1050W ظرفیت مخزن آب : ۱/۵ لیتر ظرفیت مخزن […]